Chủ tịch Sang thực sự muốn nói gì?

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên thư ký thường trực Hội đồng Lý luận (trực thuộc BCH Trung ương ĐCS Việt Nam), bình luận bài viết đa thông điệp nhân dịp ngày 19/8 và 2/9 của Chủ tịch Nước của Việt Nam, ông Trương Tấn Sang mới đây đăng trên Tạp chí Cộng sản.

Theo nhà nghiên cứu này, bài viết của ông Sang về cơ bản nhắm nhiều tới đối nội hơn là đối ngoại và cũng có liên quan công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12 tới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có nội dung 'chỉnh đảng'.

Ông Bảo cũng phân tích ý mà ông Sang nói về nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong liên hệ về đối sách của Việt Nam trước Trung Quốc, không chỉ sau vụ Giàn khoan HD-981 trên Biển Đông.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng việc Chủ tịch nước có bài viết nhân dịp này trên Tạp chí Cộng sản kêu gọi 'chỉnh đảng' mà không phải là người lãnh đạo Đảng, cụ thể là Tổng bí thư, không có gì là 'lạ' và không nên 'đặt ra thành vấn đề' gì lớn.