Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nên thôi láu cá trong quan hệ quốc tế'

Kinh tế gia Nguyễn Trần Bạt nói cần chấm dứt sự "láu tôm láu cá" trong quan hệ thương mại quốc tế để tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hiệu quả.

Nhận định trên được ông Bạt đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 28/8.

"Những hiện tượng như vậy là có thật trong quốc tế trong việc dựng các hàng rào, sử dụng các quy tắc về cân bằng quyền lợi quốc gia," ông nói.

"Tôi nghĩ sự 'láu tôm láu cá' ấy càng ít đi thì quan hệ quốc tế trong kinh tế càng công bằng và các hiệp định như vậy càng có hiệu lực trên thực tế."

"Đó là cuộc chơi giữa những người ngay thẳng với nhau."