Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Trung Quốc dần quên cách viết chữ Hán?

Cùng với thuốc súng và giấy, rất nhiều người Trung Quốc tin rằng sáng tạo thư pháp là một trong những đóng góp căn bản nhất của họ đối với văn minh nhân loại.

Nhưng liệu chữ Hán viết tay có đang dần trôi vào quá khứ?

Phóng viên Celia Hatton của BBC làm một thử nghiệm nhỏ ở Bắc Kinh để xem người Trung Quốc có còn nhớ cách viết chữ của chính mình.