Nghệ sĩ Lang Lang biểu diễn cho chương trình The One Show của BBC
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lang Lang chơi piano với trái cam

Chương trình The One Show của BBC vừa thực hiện một liên hoan âm nhạc nhỏ ngay trước cửa trụ sở BBC tại New Broadcasting House tuần này.

Đây là một đoạn phần trong buổi biểu diễn hôm thứ Tư, khi nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc, Lang Lang, chơi một bản nhạc bằng một trái cam.

Video của chương trình The One Show, BBC, thực hiện.