Tổng thư ký ASEAN nói về quan hệ với TQ

Tổng thư ký ASEAN - Hiệp hội Đông Nam Á, ông Lê Lương Minh, trả lời phỏng vấn BBC bên lề một hội nghị của ASEAN ở London về quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh có những căng thẳng trong thời gian gần đây.

Ông cho biết, mặc dù ASEAN và Trung Quốc đã có Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) 12 năm rồi, những diễn tiến hay các vụ xung đột thường rất nguy hiểm và phức tạp đã xảy ra ngoài biển.

"Và tranh chấp không phải chỉ giữa Trung Quốc với một nước trong khối ASEAN mà tới bốn nước trong khi bốn nước này không có căng thẳng hay có vấn đề như vậy", ông Minh nói thêm.