Cải cách ruộng đất 'không nhạy cảm nữa'

Sau sáu mươi năm, 'Cải cách ruộng đất' không còn là một đề tài gì đó 'nhạy cảm' nữa nhất là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết sửa sai, lãnh đạo Đảng đã thừa nhận sai lầm và trong các giới nghiên cứu đã có nhiều công trình nghiên cứu, tổng kết khác nhau, theo ý kiến một sử gia từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC sau diễn biến một triển lãm đặc biệt của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam về chủ đề Cải cách ruộng đất đã bị đóng cửa vô thời hạn chỉ sau vài ngày ra mắt công chúng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Quang Hiển, chuyên gia Lịch sử Đảng từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:

"Nó không nhạy cảm gì cả bởi vì biết bao nhiêu công trình khoa học của chúng ta (Việt Nam) đã công bố rồi, rất nhiều công trình nghiên cứu của Việt Nam đã công bố rồi."

'Sai lầm tả khuynh'

"Và bản thân Đảng cũng đã kiểm điểm sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, đã đánh giá và ra nghị quyết sửa sai, thì tôi nghĩ rằng cũng là sòng phẳng lắm rồi còn gì nữa, chứ không phải đến bây giờ có triển lãm này mới biết đâu," sử gia nói thêm.

PGS. Vũ Quang Hiển cho rằng mặc dù có những điểm 'tích cực' đáng ghi nhận, cuộc cải cách được coi là đã mắc 'sai lầm tả khuynh' do Đảng phải chịu 'áp lực' từ đồng minh mà ông ám chỉ là một quốc gia láng giềng to lớn để 'đẩy mạnh cải cách' và đổi lại tiếp tục nhận được 'viện trợ chiến tranh'.

"Ở đây là biện pháp, cách thức thực hiện cải cách ruộng đất nó không theo được đường lối cải cách từng bước của Việt Nam trước đây mà bắt đầu chịu ảnh hưởng tả khuynh từ những nước được xem là đồng minh, được xem là có giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp lúc bấy giờ.

"Và việc buộc phải thực thi cải cách ruộng đất một cách mạnh hơn có chịu ảnh hưởng tả khuynh từ bên ngoài, dường như là có sức ép từ một số nước, nếu như mà Việt Nam không tiến hành việc này, thì không thể đối lấy cái điều là nhận được viện trợ để tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp," sử gia nói với BBC.