VN thực thi chưa nghiêm luật cho bộ trưởng?

Việt Nam cần thực thi luật hiệu quả, theo doanh gia Alan Phan, nhân cựu Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng tham gia HĐQT công ty do ông duyệt dự án khi tại nhiệm.

Sau tranh cãi, công ty CP Đầu tư Đèo Cả nói ông Dũng đã thôi làm thành viên HĐQT công ty.

Theo truyền thông Việt Nam, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do công ty Đèo Cả làm chủ đầu tư, được ông Dũng phê duyệt tháng 10/2010.

Việc ông Dũng về làm tại công ty này sau khi nghỉ việc bị một dư luận cho là 'xung đột lợi ích'.

Ngoài ra, theo một nghị định của chính phủ Việt Nam, quan chức chỉ được tham gia kinh doanh lĩnh vực mà mình từng quản lý ít nhất là 12 tháng và trong trường hợp với các dự án trên 5 năm thì phải 36 tháng sau khi thôi giữ chức vụ.