Quan chức Việt Nam 'cần minh bạch hơn'

Quan chức cần minh bạch hơn, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nhân tranh cãi việc cựu Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng tham gia HĐQT một công ty sau khi nghỉ hưu.

Việc cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng sau khi nghỉ hưu 8 tháng đã tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả, một công ty do ông chỉ định làm nhà đầu tư dự án xây hầm đường bộ Đèo Cả (cũng do chính ông ký phê chuẩn khi tại nhiệm) đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam.

Sau tranh cãi, công ty CP Đầu tư Đèo Cả nói ông Dũng đã thôi làm thành viên HĐQT công ty.

Theo truyền thông Việt Nam, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do công ty Đèo Cả làm chủ đầu tư, được ông Dũng phê duyệt tháng 10/2010.

Việc ông Dũng về làm tại công ty này bị một số người cho là mâu thuẫn lợi ích.

Ngoài ra, theo một nghị định của chính phủ Việt Nam, quan chức chỉ được tham gia kinh doanh lĩnh vực mà mình từng quản lý một thời gian sau khi nghỉ hưu.

Theo Nghị định 102/2007 của chính phủ Việt Nam đặt ra thì trong vòng 12 tháng sau khi thôi giữ chức vụ, các quan chức từng có trách nhiệm thẩm định, ký hay ban hành quyết định phê duyệt, quản lý v.v. không được phép tham gia kinh doanh, điều hành doanh nghiệp và với các dự án trên 5 năm thì thời gian là sau 36 tháng.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết, cựu Phó trưởng ban tổ chức trung ương, ông Nguyễn Đình Hương, coi việc ông Hồ Nghĩa Dũng nhận trách nhiệm tại công ty Đèo Cả không phải là chuyện tình cờ mà là có chuẩn bị trước và gọi đây là "hành động lót ổ" và là "một tiền lệ xấu".

Ông Lê Đăng Doanh nói: "Đây là một bài học về quy định phát luật như thế nào để tránh việc khi còn đương chức thì đưa ra những quyết định để chuẩn bị khi về hưu thì có thể dược lợi từ các quyết định đó."