Mũ giảm stress
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mũ giảm stress tại nơi làm việc

Một nhà thiết kế người Nhật đã tạo ra mũ giảm stress trong công việc. Các đồng nghiệp trong công sở có thể đội mũ và chơi trò cùng hét.

Mục đích cuối cùng là bỏ đi những gì ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý và sức khỏe.