Graffiti ở Miami
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nghệ sỹ graffiti trang hoàng Miami

Các nghệ sỹ vẽ tự do vực dậy khu nghệ thuật Wynwood ở Miami, Hoa Kỳ.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để đăng ký nhận các video hấp dẫn của BBC Tiếng Việt.