Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Dân chủ ở đâu cũng phải đi liền kỷ cương'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng nhân quyền tự do dân chủ là điều ông gọi là “xu thế tất yếu”, và là “yêu cầu khách quan” của nhân loại và Việt Nam không là ngoại lệ.

Tuy nhiên Thủ tướng Việt Nam cũng nói rằng “dân chủ ở đâu cũng phải đi liền với kỷ cương pháp luật”.

“Tự do dân chủ của người này không thể xâm phạm và làm phương hại tới tự do và dân chủ của người khác”, ông Dũng bình luận trước câu hỏi của Tiến Sỹ Thomas Paulsen, Giám đốc Thời sư Quốc tế của Quỹ Körber tại Đức nơi ông phát biểu và trả lời câu hỏi vào hôm 15/10/2014.