Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nông nghiệp VN chỉ chiếm 18% GDP'

Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có còn tiếp tục theo đuổi kế hoạch trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 hay không, Thủ tướng Dũng lưu ý người đặt câu hỏi là tìm hiểu rõ "ý của chúng tôi đó là Việt Nam phấn đấu để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Ông Dũng nói: “Tại thời điểm năm nay 40% GDP của Việt Nam là công nghiệp, 42% là từ dịch vụ và nông nghiệp chỉ còn 18%.

“Việt Nam hiện nay đang tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP và và chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ.

“Bên cạnh những thuận lợi, thành tựu thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Rất mong các bạn những người Việt Nam chúng ta làm ăn sinh sống ở nước ngoài đóng góp vào tiến trình này của đất nước”, Thủ tướng Việt Nam nói thêm.

Phần hỏi đáp được thực hiện ở Quỹ Körber tại Đức nơi ông Dũng phát biểu và trả lời câu hỏi vào hôm 15/10/2014.