Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sai phạm ông Thắm 'không thể khắc phục'

Sai phạm của ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Ocean Bank, là "không thể khắc phục" được, theo ý kiến một luật sư trong nước.

"Trong quá trình giải quyết các sai phạm, không chỉ riêng trong trường hợp ông Thắm, mà còn nhiều trường hợp khác, nhà nước Việt Nam dùng đòn bẩy kinh tế để giải quyết các sai phạm đó", luật sư Trần Đình Triển, Phó chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội, nói với BBC ngày 30/10.

"Các doanh nghiệp và cá nhân được cho cơ hội khắc phục hậu quả và chấn chỉnh lại thì sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự".

"Tuy nhiên đối với ông Hà Văn Thắm thì việc cho khắc phục và khả năng khắc phục được là không thể có".

"Theo quy định của pháp luật chưa có văn bản nào quy định là đối với các doanh nghiệp và cá nhân gây hậu quả nên cho thời gian bao nhiêu để khắc phục".

"Tuy nhiên trong thực tiễn thì cũng đã có nhiều doanh nghiệp được cho phép như vậy và đã khắc phục được".

"Nhưng có những trường hợp không khắc phục được mà còn gây thêm hậu quả, hoặc việc khắc phục không lấy kinh tế làm trọng mà có thủ đoạn gian dối, cố ý làm trái, vi phạm pháp luật thì việc khắc phục chỉ là tình tiết giảm nhẹ thôi".