Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đi dây không bảo hộ qua tháp chọc trời

Chuyên gia đi dây Nik Wallenda vừa giành thêm kỷ lục Guinness sau khi đi dây mà không có thiết bị an toàn hay lưới bảo hiểm giữa các tòa cao ốc ở thành phố Chicago, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người hôm 03/11.

Trong chặng đầu tiên, Nik Walenda phải thăng bằng và đi qua đoạn dây dốc 19% nối với tòa nhà Chicago River và chặng sau đó, tuy ngắn hơn, anh đã quyết định bịt mắt.

Nik Wallenda, 35 tuổi, là thế hệ thứ bảy trong gia đình có truyền thống làm nghề biểu diễn thăng bằng trên dây.

Độ cao từ các tòa nhà tới mặt đất khoảng 180 mét.