Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ông Hồ Anh Tuấn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thứ trưởng Bộ Văn hóa nói về Sơn Đoòng

Tại cuộc họp báo Giới thiệu du lịch Việt Nam ở Hội chợ Thương mại Du lịch ở London, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Hồ Anh Tuấn, nói chính phủ chưa có quyết định về việc xây dựng hệ thống cáp treo khai thác du lịch động Sơn Đoòng.

Ông cho biết những người có trách nhiệm sẽ nghiên cứu và kiến nghị một giải pháp tốt nhất để giữ gìn di sản thiên nhiên và cảnh quan tại đây.