Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cộng hòa Czech sau 25 năm Cách mạng Nhung

Năm nay Cộng hòa Czech kỷ niệm 25 năm cuộc Cách mạng Nhung, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở đất nước này.

Hàng trăm ngàn người đã đổ ra quảng trường Wenceslas vào tháng 11 năm 1989, và cuộc biểu tình sinh viên nhanh chóng trở thành một cuộc cách mạng lớn.

Nhưng giờ đây, có vẻ như sự mất ảo tưởng và nỗi thất vọng xã hội đã ăn sâu vào tinh thần người dân Czech.