Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hậu cuộc đua giành ghế thị trưởng Garden Grove

Nhà báo Trần Nhật Phong từ California nói với BBC rằng kết quả bầu phiếu trội hơn cho ông Bảo Nguyễn là khá bất ngờ với cộng đồng gốc Việt tại đây bởi đối thủ của ông là một nhân vật chính trị khá sừng sỏ từng ngồi ghế thị trưởng Garden Grove.

Tuy nhiên ông Phong cho rằng với chênh lệch chỉ là 15 phiếu thì nhiều khả năng ông Bruce Broadwater sẽ khiếu nại và yêu cầu kiểm lại phiếu.

"Thông thường người gốc Việt đang thắng số phiếu dễ thua trở lại lắm vì người Việt khi gửi phiếu khiếm diện đi thì đôi khi có những phiếu không hợp lệ vì sai sót chỗ này hoặc chỗ kia và bị gạt ra.

"Khi bị loại ra như vậy thì dư lượng có thể sẽ là khá nhiều và người gốc Việt thắng đó chưa chắc đã thắng được.

"Kết quả đảo ngược này đã từng xảy ra trong quá khứ khi cô Janet Nguyễn và anh Trung Nguyễn cùng ra tranh chức giám sát viên."

Tuy nhiên, ông Phong nói thêm rằng nếu ông Bảo Nguyễn thắng phiếu (nếu phải kiểm lại) thì đây sẽ là lần đầu tiên cả ba thành phố nằm cận kề nhau có đông người Việt có thị trường là người gốc Việt.