Không phận Anh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Toàn cảnh không lưu trên không phận Anh

Video quay nhanh do Cơ quan Không lưu Quốc gia Anh (NATS) cung cấp cho thấy hàng ngàn chiếc máy bay ra vào không phận nước này.

Khoảng 6 ngàn chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong vòng 24 giờ.

Các chuyên gia không lưu thu lượmg dữ liệu radar để tạo ra một cái nhìn toàn cảnh một ngày đặc trưng trên bầu trời nước Anh.