Ông Lâm Dũ Xênh, người sưu tầm đồ cổ từ tàu thuyền đắm
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Việt sưu tầm đồ cổ từ tàu đắm

Lâm Dũ Xênh, người sống gần bờ biển Quang Ngãi, miền Trung Việt Nam đã sưu tập đồ gốm và các cổ vật từ các con tàu đắm từ thủa còn bé.

Bộ sưu tập của ông gồm các cổ vật từ chín con tàu đắm và một khối lượng lớn đồ gốm. Trong số đó có những mảnh gốm từ thế kỷ thứ 10 và nó hé mở cho biết về lịch sử thương mại của Việt Nam.

Ông trò chuyện với phóng viên BBC, Samanthi Dissanayake, về những cổ vật mà ông yêu thích.