Sư Thái
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thái Lan mất niềm tin vào Phật giáo?

Khoảng 80% dân số Thái Lan là các tín đồ Phật giáo. Nhưng Phật giáo dường như đang không còn hấp dẫn với giới trẻ ở nước này.

Phóng viên BBC, Rajan Datar, tìm hiểu những thách thức cho Phật giáo tại Thái Lan.