Nhà báo Trần Tiến Đức
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cái giá của im lặng trước bất công'

Một người sống ở Hà Nội, nhà báo Trần Tiến Đức, cho rằng tình trạng 'im lặng' trước bất công ở một bộ phận dân chúng trong xã hội Việt Nam hiện nay, thể hiện một 'thực trạng về giác ngộ công dân' trong xã hội.

Cựu Vụ trưởng Giáo dục - Tuyên truyền thuộc một Ủy ban Quốc gia của Chính phủ về Dân số cho rằng 'sớm muộn' những người 'im lặng', chọn 'an phận thủ thường' cũng sẽ 'cảm nhận' được 'cái giá' mà họ phải trả.

'Nếu không lên tiếng'

Bình luận về mô hình và lối lựa chọn hành vi, ứng xử này với BBC, ông Đức nói: "Nếu một khi mỗi người dân không biết lên tiếng bảo vệ công lý, thì cuối cùng sẽ dẫn đến sự lũng đoạn của một xã hội toàn trị. Và cuối cùng thì chắc là người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những hành động của nhà cầm quyền và thái độ thờ ơ đối với thời cuộc.

"Cũng có những bạn trẻ đã tham gia rất nhiều, nhưng có một hệ thống mà người ta gọi là 'hệ thống chính trị', tức là đảng cộng sản và một số những tổ chức chính trị - xã hội họ có chân rết đến tất cả các phường xã, xóm làng.

"Và như thanh niên chẳng hạn, bị kiểm soát rất chặt và nhất là những thanh niên trí thức đang học đại học hay đang công tác tại các cơ quan nhà nước, họ rất sợ bị mất việc làm, thậm chí bị đuổi học. Cho nên cái đó ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ của họ.

"Nhưng tôi nghĩ rằng rồi đến lúc nào đó họ cũng phải cảm thấy cái giá họ sẽ phải trả cho việc thờ ơ đối với thời cuộc như thế nào và không dám đứng lên bảo vệ công lý, bảo vệ những người dám đấu tranh vì dân chủ, tự do, vì quyền con người, vì công lý," ông Trần Tiến Đức nói với BBC hôm 20/12/2014.