Ảnh chụp Hà Nội cổ của Leon Busy
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Báo TQ lấy ảnh VN minh họa cho TQ

Những cuộc triển lãm ảnh và phim tư liệu do các nhiếp ảnh gia Pháp thực hiện cách đây một thế kỷ nhân 40 năm giao lưu Việt - Pháp đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Một cuộc hội thảo về đề tài này tại Paris giúp người đương thời hiểu sâu thêm về những người chụp ảnh, đặc biệt về Leon Busy, đã được tổ chức tại Trường Viễn Đông Bác cổ trong tháng 12 năm 2014 .

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu không có sự cố. Chỉ vài ngày trước triển lãm ảnh của Leon Busy tại Hà Nội - Ấn bản tiếng Pháp của tờ Nhân dân nhật báo đã cho đăng 10 bức ảnh, trong đó có các bức ảnh Leon Busy chụp ở Hà Nội với hàng tựa "Nước Pháp tô điểm Trung Hoa ".

Nhà báo tự do Phạm Cao Phong gửi cho BBC Tiếng Việt video này từ Paris.