Lãnh đạo Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc đối đầu 'cân bằng' với 'gặm nhấm'

Trong cuộc đối đầu giữa hai chính sách 'cân bằng - đa phương' của Việt Nam với 'gặm nhấm - bành trướng' của Trung Quốc đặc biệt trên Biển Đông trong năm 2015, Việt Nam cần phải tiếp tục đề cao tinh thần 'cảnh giác', dù điều này từ sau vụ Giàn khoan 981 đã không còn là 'xa lạ', theo nhà nghiên cứu từ Hà Nội.

Trong phần hai cuộc trao đổi với BBC về triển vọng tình hình khu vực qua tam giác bang giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ trong năm mới, Giáo sư Vũ Minh Giang, nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm:

"Việc Trung Quốc thực hiện từng bước mục tiêu của họ, làm được hay không là phụ thuộc rất nhiều vào phía Việt Nam.

"Việt Nam mà tỉnh táo mà hiểu được những cái đó, thì bằng nhiều chính sách: đa phương hóa, tranh thủ, rồi ngoại giao v.v..., thì không phải là họ sẽ thực hiện được dễ dàng...

"Việt Nam phải hiểu một cách sâu sắc cái đó, phải nghiên cứu, tìm hiểu và có những đối sách, hợp tác và đấu tranh.

"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc - Việt Nam vào thời điểm bước vào năm 2015 khác xa với bước vào 2014 trước khi có vụ Giàn khoan Hải Dương 981.

"Trước kia còn có người nói thế này, người nói thế kia, bây giờ ở Việt Nam, tôi thấy chỉ là sách lược thế này, thế kia, chứ trên dưới đồng lòng về nhận thức về Trung Quốc.

"Tôi nghĩ nhận thức như thế bước vào 2015 là khác rồi.

"Và hai chữ 'cảnh giác' nhắc ra bây giờ không còn là điều gì xa lạ nữa," nhà sử học nói với BBC hôm 02/01/2014.

Mời quý vị theo dõi phần một cuộc trao đổi với GS Vũ Minh Giang tại đây.