Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bình luận về tân Hồng y Nguyễn Văn Nhơn

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội bình luận Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, lãnh đạo Tổng Giáo Phận Hà Nội được phong Hồng y.

Ông Phong cho rằng sự kiện này “không lạ” do Hồng y Phạm Minh Mẫn tuổi đã cao (80).