Tổng Giáo mục Hà Nội, Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Vui khi Tổng giám mục HN được phong Hồng y'

Linh mục Giuse Trần Văn Đoạt (Được), giáo xứ Thụy Ứng, Giáo phận Hà Nội nói với BBC Việt Ngữ việc Tổng Giám mục Hà Nội Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn được đức Giáo hoàng Francis tấn phong Hồng y là một tin vui cho giáo dân nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng.

Khi được hỏi về quan hệ giữa Tòa thánh Vatican và Việt Nam trong bối cảnh nay sẽ có thêm một Hồng y nữa từ Việt Nam, Linh mục Giuse Trần Văn Đoạt cũng cho biết cũng "hy vọng sẽ có nhiều tiến triển mới cho Giáo hội Việt Nam để đóng góp vào công cuộc phúc âm hóa đời sống giáo dân".

Về những tranh chấp đất đai còn tồn tại ở một vài nơi như giáo xứ Thái Hà thì liệu đức Tổng giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn có thể làm được gì sau khi được phong tấn để giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng giữa giáo dân và chính quyền, Linh mục Giuse Trần Văn Đoạt cho biết đây là vấn đề rất tế nhị.

"Thực sự thì đất đai vẫn là công thổ của quốc gia. Nhưng trên cương vị một Tổng giám mục thì ngài cũng vẫn cố gắng hết sức trên phương diện ngoại giao trong tinh thần đối thoại hòa bình để làm thế nào đó có được hiểu biết hơn nữa.

"Cũng mong rằng lấy lại được gì đó để những phần đất đó phục vụ cho Giáo hội, giáo lý hay thờ tự, để bà con giáo dân cho chỗ hội họp," linh mục Đoạt nói.