Cảnh tuần hành ở Paris hôm 11/1
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Triệu người tuần hành vì tự do

Nước Pháp đã đáp trả hành động bạo lực đối với các nhà báo của Charlie Hebdo và với thường dân bằng cuộc tuần hành lịch sử hôm 11/1.

Trên bốn triệu người đã xuống đường ở hơn 100 thành phố.

Riêng tại thủ đô Paris đã có hơn một triệu người và gần như không thể di chuyển được trước khối người đông đảo tràn ngập tất cả các ngả đường .

Cộng tác viên Phạm Cao Phong của BBC đã chứng kiến cuộc xuống đường ở Paris và nói tuần vừa qua đối với nước Pháp là tuần lễ đau buồn với 17 người chết vì bạo lực.

Nhưng nhiều người xuống đường đã đáp trả bằng tiếng cười, những hình ảnh trào phúng và những điệu nhảy, anh nói thêm.