Hà mã tấn công người và thuyền máy
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hà mã đuổi người và thuyền máy ở Zambia

Chúng trông có vẻ chậm chạp và hiền lành nhưng hà mã nổi tiếng là loài động vật rất nhanh, nóng nảy và là một trong những con thú nguy hiểm nhất tại châu Phi.

Con to nhất có thể dài tới 5 mét, nặng tới 4,5 tấn và có thể nhịn thở dưới nước tới năm phút.

Chúng có thể bất ngờ tấn công con người như hình ảnh video quay được ở châu Phi.

Video do Craig Charles Jackson cung cấp.