Thành phố Santiago, Chile
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Santiago: 'Thành phố còn giàu nghèo'

Tiếp tục loạt bài mang tiêu đề Divided Cities - Những thành phố còn khoảng cách giàu nghèo của BBC, phóng viên BBC Ignacio de los Reyes giới thiệu thành phố Santiago của Chile.

Đây là thành phố mà nửa tài sản quốc gia nằm trong tay 1% dân số nước này.

Đây là một phần trong Mùa "Một Thế giới Giàu có hơn" của BBC (bắt đầu từ ngày 21/01/2015 ) qua truyền hình, radio và tại bbc.com/richerworld