Thành phố New York, Hoa Kỳ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

New York: Câu chuyện về "hai thành phố"

Tiếp tục loạt bài mang tiêu đề Divided Cities - Những thành phố còn khoảng cách giàu nghèo của BBC, phóng viên Nick Bryant giới thiệu thành phố New York của Hoa Kỳ.

Tại Manhattan ở New York, lương của những người có thu nhập cao có thể gấp hơn 80 lần so với người có mức thu nhập thấp.

Đây là một phần trong Mùa "Một Thế giới Giàu có hơn" của BBC (bắt đầu từ ngày 21/01/2015 ) qua truyền hình, radio và tại bbc.com/richerworld