Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

70 năm giải phóng trại Auschwitz

Hôm nay, 27/1/2015, kỷ niệm đúng 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã, Auschwitz-Birkenau.

Trại tập trung mà phát-xít Đức đặt tại Ba Lan ở làng Oswiecim đã trở thành Di sản Thế giới và được hàng ngàn du khách cùng các nạn nhân sống sót sau cuộc diệt chủng tới thăm mỗi năm.

Auschwitz là trại tập trung lớn nhất do Đức lập nên trong thời Đại chiến Thế giới thứ hai. Hơn một triệu người, chủ yếu là người Do Thái, đã thiệt mạng tại đây trong thời gian 1940 đến 1945, khi quân đội Liên Xô tiến vào.

Những hình ảnh về trại tập trung và lò thiêu người khét tiếng tàn bạo này đã được bộ phận video toàn cầu của BBC, Global Video Unit, quay hình bằng "camera bay".