Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ngày Yêu Vợ ở Nhật: "Bánh trứng"

Một người đàn ông trong Ngày Yêu Vợ 31/1 tỏ lời biết ơn: "Cảm ơn em đã luôn để bánh trứng vào suất ăn trưa của anh."