Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ngày Yêu Vợ ở Nhật: "Anh yêu em"

"Anh yêu em!" thông điệp khó khăn đối với nhiều người đàn ông Nhật đã được một ông chồng gào to bằng tất cả hơi sức trong lồng ngực trong Ngày Yêu Vợ.