Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Blogger Điếu Cày nói về nhà tù ở VN

Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, cựu tù nhân chính trị, người kinh qua 11 nhà tù ở Việt Nam sau 7 năm bị giam giữ từ năm 2008 vì các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nói về nạn 'nhà tù trong nhà tù' ở Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề hồ sơ 'dân chủ - nhân quyền' của Việt Nam tại Thảo luận Bàn tròn của BBC nhân 20 năm bang giao quan hệ Việt - Mỹ hậu chiến tranh, ông Điếu Cày nói:

"Như tôi trong vai trò của một blogger và một tù nhân chính trị ở trong nước, tôi đã đi qua 11 nhà tù và tôi hiểu rằng ở trong các nhà tù ở Việt Nam hiện nay, họ đang quản trị nhà tù trên các thông tư, các văn bản dưới luật, chứ không theo luật.

"Cụ thể Thông tư 37 của Bộ Công an Việt Nam là hiện đang triển khai hàng loạt các nhà tù an ninh mà thực chất là những nhà tù ở trong nhà tù. Và các tù nhân chính trị không được hưởng các quyền lợi, những chế độ đã được ghi trong Hiến pháp, ghi trong luật thi hành án hình sự.

"Bởi vì Thông tư 37 của Bộ Công an đã tước đoạt đi tất cả và gần đây nhất các tù nhân ở trại giam Xuyên Mộc, bốn người trong đó đang tuyệt thực để phản đối chế độ giam giữ.

'Bị nhốt như tạm giam'

"Chúng ta biết rằng trong chế độ tạm giam, người tù đã ở trong phòng giam, nhưng hết thời gian tạm giam, đã ra trại giam, là người ta sống một cuộc sống hàng chục năm như vậy, thì lại bị nhốt như trong tạm giam, đấy là chế độ mà trại giam Xuyên Môc đang áp dụng.

"Tôi cũng chính là người đã từng ở trong trại giam Xuyên Mộc và tôi biết những hình thức giam giữ ở trại giam Xuyên Mộc như thế nào."

Được biết ngày 03/6/2011, Bộ Công an Việt Nam đã ban hành Thông tư số 37/2011/TT-BCA của Bộ này quy định về "phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại".

Thông tư này theo ông Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải hiện vẫn còn hiệu lực và là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn đối với các tù nhân chính trị đang thi hành án mà trong đó ngay tại thời điểm đầu năm 2015 này, bốn tù nhân đang tuyệt thực để đấu tranh, phản đối, vẫn theo Blogger nói với BBC từ Hoa Kỳ.