nguyen van nhon
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lễ tấn phong 20 Hồng Y ở Vatican

Đức Giáo Hoàng Francis đã chủ sự công nghị tấn phong 20 Hồng Y mới trong đó có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vào ngày 14/02/2015 tại Vatican.

Trong bài huấn dụ, Đức Giáo Hoàng Francis đề cao tầm quan trọng của đức bác ái trong đời sống các vị được giao phó trọng trách trong Giáo Hội. Sau đó từng Hồng Y được Đức Thánh Cha đội mũ đỏ, trao nhẫn, và trao sắc chỉ Hồng y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức.

Trả lời phóng viên, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục chính tòa Hà Nội nói: “Con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá. Tôi nghĩ rằng giáo hội công giáo Việt Nam trung thành với con đường này. Và chúng tôi tin tưởng rằng đây là con đường để tìm đến lòng tin và hạnh phúc vĩnh hằng.”

Trong khi đó Đức Hồng Y Charles Maung Bo từ Miến Điện nói; "Tôi hy vọng vai trò mới của mình sẽ giúp giải quyết các chủ đề xã hội và cải cách dân chủ, hòa bình và hòa giải cho đất nước mình."

Với việc bổ nhiệm này, con số thành viên Hồng Y đoàn là 227 vị, trong đó có 125 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, tức là vượt quá con số 120 Hồng Y cử tri được luật ấn định.

Việc bổ nhiệm lần này có những quốc gia chưa hề có Hồng Y bao giờ. Trang Viet Catholic News mô tả đây là chỉ dấu không câu nệ truyền thống, và chứng tỏ rằng Đức Giáo Hoàng Francis muốn mang lại vị thế quan trọng hơn cho những nước nhỏ thường bị quên lãng.