Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thăm thất 'Ngồi yên' của Thiền sư Nhất Hạnh

BBC Tiếng Việt tới thăm khu tịnh thất 'Ngồi yên' của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở xóm Thượng, Làng Mai, đặt tại vùng Tây Nam nước Pháp trong dịp Tết Ất Mùi.

Sư cô Chân Không kể lại những thói quen thường ngày của Thiền sư, và cho biết, cháo trắng với gừng là món ăn sáng không thể thiếu của Thầy Thích Nhất Hạnh.

Chiếc giường ông vẫn nằm, vốn chỉ được dựng từ mấy viên gạch ở bốn góc với hai mảnh ván đặt bên trên, đã được thay bằng chiếc giường bệnh hiện đại hơn trong thời gian Thầy lâm bệnh.

Hạnh Ly và Quốc Phương thực hiện.