Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mỹ chi bao nhiêu tiền cho mỗi đầu lính?

Những tiến bộ về quân sự và công nghệ đã có ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc chiến hiện đại.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ rút lính khỏi Afghanistan, BBC tìm hiểu xem để điều bộ binh thì chi phí thực sự là bao nhiêu.

Tức là chi phí để điều động một lính tham gia là bao nhiêu, họ được trả lương bao nhiêu, và Hoa Kỳ sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến sau khi họ rời chiến trường.