Từ thuyền nhân trở thành sư thầy Làng Mai

Sư thầy Pháp Đăng kể với BBC về hành trình cùng gia đình vượt biển từ Việt Nam sang Hong Kong, sau đó tỵ nạn tại Hoa Kỳ và gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh ra sao.

Là vị đệ tử thứ tám của Thiền sư, thầy Pháp Đăng cho biết, đạo Phật ở Làng Mai đã được 'làm mới', là kiểu đạo Phật 'ứng dụng' khác với đạo Phật truyền thống, tu tập dựa trên niềm tin ở Việt Nam.

Nguyên trụ trì tu viện Rừng Phong, Mỹ, nay sống ở xóm Sơn Hạ, Làng Mai, Pháp, ông đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, trong đó có bệnh ung thư, nhưng đã vượt qua được nhờ vào lòng tin sống, tin vào khả năng của chính cơ thể mình và không sợ hãi trước cái chết.

"Khi mình bị ung thư, mình tin chắc là mình sẽ lành bệnh. Thứ hai nữa, mình tin rằng nếu thực sự mình chết, thì có xin thêm một ngày cũng không được đâu, thôi bằng gì mình sống sâu sắc từng giây từng phút," thầy Pháp Đăng nói.

Hạnh Ly, Quốc Phương thực hiện.