Nữ cảnh sát điều khiển giao thông ở Hà Nội
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật nào cho tịch thu xe của người xỉn?

Một quan chức từ Ủy ban An toàn Giao thông viện dẫn các điều luật hiện hành làm cơ sở cho đề xuất tịch thu xe.

Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban nói điều 26 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 đã có quy định về tịch thu phương tiện của 'hành vi cố tình vi phạm và điều 126 nói về trường hợp phương tiện không phải là tài sản của người vi phạm.

Ông giải thích thêm trong phỏng vấn với Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt hôm 9/3:

"Khi người ta đã phải đưa ra quy định về vấn đề tịch thu phương tiện, tài sản bất kỳ của ai thì nó phải là điều rất cần thiết người ta mới làm.

"Còn rõ ràng trong quá trình triển khai phải xác định được những nguồn lực chúng ta cần có và cơ sở pháp lý cần có để triển khai.

"Vấn đề ở đây là nếu chỉ vì khó khăn trong triển khai mà chúng ta không áp dụng chế tài đủ mạnh, đủ [để] giáo dục người dân thì cái giá phải trả như chúng ta đã biết hiện nay mặc dù tai nạn giao thông đã giảm nhưng vẫn còn ở mức đáng để cho tất cả mọi người cùng phải lên tiếng, cùng phải ủng hộ giải pháp là tăng nặng chế tài xử phạt."

Trước câu hỏi người điều khiển có thể đi xe của một cá nhân khác hay thậm chí của cơ quan nhà nước, ông Hùng nói:

"Hiện nay trong luật cũng quy định rất rõ. Nếu như người sở hữu tài sản đấy người ta không cố ý giao tài sản cho người thực hiện hành vi vi phạm thì tài sản được chuyển trả cho người chủ sở hữu.

"Còn người vi phạm sẽ bị phạt khoản tiền tương đương giá trị tài sản đấy."