Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao IS muốn phá di sản lịch sử Iraq?

Vì sao dân quân Nhà nước Hồi giáo muốn phá các hiện vật và di tích lịch sử của người Iraq?

Những hành động phá hoại di sản văn hóa lịch sử của IS gần đây bị các chính trị gia cũng như chuyên gia khảo cổ quốc tế lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Người đứng đầu UNESCO, cơ quan phụ trách văn hóa của Liên Hợp Quốc, còn cho rằng, những hành động này có thể bị khép vào tội ác chiến tranh.

Nhà khảo cổ Lamia al-Gailani cho rằng, IS đang cố "xóa đi lịch sử” của người Iraq.