Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cây xanh và trách nhiệm công dân'

Một nhóm các công dân sống tại Hà Nội gửi thư ngỏ tới lãnh đạo thành phố kiến nghị việc ngưng chặt hàng cây hàng loạt.

Đại diện của nhóm, bà Dương Ngọc Trà cho BBC Tiếng Việt biết sau khi thu thập đủ chữ ký qua mạng thư ngỏ sẽ được gửi tới ba địa chỉ là Hội đồng Nhân dân Thành phố, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo, và ông Giám đốc Sở Xây dựng.

Thành phần tham gia ký thư ngỏ rất đa dạng, từ những người nội trợ, làm nghề tự do cho tới các nhà báo về môi trường và một số đại diện của các tổ chức phi chính phủ, bà Trà cho biết thêm.