Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhật thực toàn phần lớn nhất ở châu Âu

Hàng triệu người ở Anh và bắc Âu đã chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hy hữu trong nhiều năm.