Phóng viên BBC Michael Sullivan trước Sứ quán Mỹ ngày 30/4/1975
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc chiến VN: Tường thuật của BBC 1975

Nhân 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc, BBC Việt Ngữ giới thiệu lại loạt phóng sự của các phóng viên BBC đã có mặt tại Việt Nam và gửi tường thuật trong các dịp này từ năm 1975-2005.

Trước hết là tường thuật của phóng viên BBC Michael Sullivan, người đã có mặt bên ngoài Sứ quán Mỹ và chứng kiến những nỗ lực di tản cuối cùng của người Mỹ ngày 30/4/1975 và được phát trên kênh truyền hình BBC ngày 1/5/1975.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tường thuật của các phóng viên BBC từ Việt Nam vào các dịp tháng Tư năm 1985, 1995 và 2005.