Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Việc TQ xây đảo làm giảm niềm tin'

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Trần Trường Thủy, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông nói Trung Quốc đang theo đuổi hai chính sách trái ngược, vừa kết thân vừa gây sự với láng giềng.

"Một mặt, có vẻ như Trung Quốc đang điều chỉnh chính sách theo hướng thân thiện hơn, thúc đẩy hợp tác hơn với các nước láng giềng, nhất là về các sáng kiến hợp tác kinh tế, nhằm tăng cường sức mạnh mềm và đẩy các cường quốc khác, nhất là Mỹ, ra ngoài," Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông nói với BBC Tiếng Việt.

"Mặt khác, với việc tôn tạo đảo, Trung Quốc đang tăng khả năng mở rộng kiểm soát khu vực, và như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi các nước khác, khiến các nước lo ngại."

"Việc tôn tạo đảo chắc chắn sẽ làm giảm tính thân thiện và lòng tin giữa các bên trong vấn đề Biển Đông," tiến sỹ Trần Trường Thủy nói thêm.

Quan điểm chính thức của Việt Nam là việc xây dựng, mở rộng các đảo, đá thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi chưa được chính phủ Việt Nam cho phép là "phi pháp và vô giá trị", theo lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trong cuộc họp báo chiều 16/4.