Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Có 'nhiều chương trình' dịp 30/4 tại Hoa Kỳ

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải huỷ bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30/4 tại một căn cứ thuỷ quân lục chiến ở nam California, sau khi được biết tin họ không thể treo cờ Việt Nam Cộng hoà và hát quốc ca tại đây.

Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới Camp Pendleton, trại tị nạn dựng lên tại miền nam California.

Lễ kỷ niệm dự kiến thu hút hàng nghìn người vào ngày 25/4 nay sẽ phải dời tới một địa điểm mới, theo nhà báo Đỗ Dũng tại Little Saigon, nói với BBC.