Hình ảnh tư liệu từ tường thuật của phóng viên BBC Brian Barron ngày 30/4/1975
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc chiến VN: BBC trở lại VN sau 20 năm

Nhân 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc, BBC Việt Ngữ giới thiệu lại một vài phóng sự của các phóng viên BBC đã có mặt tại Việt Nam và gửi tường thuật trong các dịp kỷ niệm ngày cuộc chiến kết thúc, từ năm 1975-2005.

Là người đã có mặt tại Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975, phóng viên BBC Brian Barron đã từng trở lại Việt Nam sau 10 năm, vào năm 1985.

Năm 1995, Brian Barron một lần nữa quay lại nơi ông từng là phóng viên cho BBC và đã chứng kiến giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước này. BBC Việt Ngữ giới thiệu phóng sự đặc biệt của ông khi vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày cuộc chiến chấm dứt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tường thuật của Brian Barron khi ông trở lại Việt Nam vào năm 2005.