Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Nước VN vẫn còn, dân tộc VN vẫn còn'

Ông Nguyễn Hữu Tiến, cựu thượng nghị sỹ thời Việt Nam Cộng Hòa nói với BBC Tiếng Việt trong cuộc phỏng vấn tại tư gia ở miền Nam California rằng ngày 30/4/1975 ‘không phải là ngày mất nước’.

“Nước Việt Nam vẫn còn, dân tộc Việt Nam vẫn còn. Thời cuộc thay đổi. Trong giai đoạn này, Đảng Cộng sản độc tài cai trị. Thế thôi. Nhưng Đảng Cộng sản không thể cầm quyền mãi được,” ông nói.

So sánh về tình hình tham nhũng ở Việt Nam hiện nay với Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, ông Tiến nói tham nhũng ở Việt Nam Cộng Hòa ‘vẫn có’ nhưng ‘chỉ có ở cá nhân thôi’.

“Không có tập thể nào, lãnh đạo nào hay Đảng nào tham nhũng cả.”

Ông cũng kể lại lý do và hoàn cảnh ông bỏ đất nước ra đi vào những ngày trước khi bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn.