Phóng viên BBC Brian Barron hỏi chuyện một quân nhân miền Bắc tại Sài Gòn ngày 30/4/1975
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phóng viên BBC quay lại VN năm 2005

Nhân 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc, BBC Việt Ngữ giới thiệu lại một vài phóng sự của các phóng viên BBC đã có mặt tại Việt Nam và gửi tường thuật trong các dịp kỷ niệm ngày cuộc chiến kết thúc, từ năm 1975-2005.

Là người đã có mặt tại Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975 và chứng kiến giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước này, phóng viên BBC Brian Barron đã nhiều lần trở lại Việt Nam vào các các dịp kỷ niệm 10 năm, 20 năm ngày cuộc chiến kết thúc.

Đây là phóng sự cuối cùng của ông về Việt Nam khi ông trở lại đây vào năm 2005 và nhìn lại những đổi thay trong ba mười năm đó.