Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Địch quân ở đâu?'

Cựu Đại tá lục quân Hoa Kỳ, người từng phục vụ ở Nam Việt Nam từ 1964 tới tháng 4/1973 nói với Nguyễn Hùng ở Washington DC rằng ông đã nghĩ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa sẽ thất bại ngay từ năm 1969.

Ông André Sauvegeot trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt và trước khi bước vào phỏng vấn nói rằng một trong những câu đầu tiên ông học là "địch quân ở đâu".