Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Hội nhập quan trọng hơn hòa giải'

"Tôi không quá đặt nặng từ đó [hòa giải] nữa. Lớp trẻ chúng tôi thiên về từ 'hội nhập' - Việt Nam hội nhập với thế giới," Nguyễn Thị Hải Phượng, một phóng viên năm nay 32 tuổi nói BBC Tiếng Việt.

"Lớp trẻ thuộc thế hệ sau như chúng tôi chỉ được nghe câu chuyện 30/4 qua phim ảnh sách báo về ngày này, nhưng trong hình dung của tôi cũng như từ những dữ kiện đã được học, tôi thấy ngày 30/4 đánh dấu mốc lịch sử rất quan trọng cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Đất nước, dân tộc được hòa hợp, thống nhất với nhau, ghi dấu dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập, tự do.

Nếu nói [xã hội miền Nam lẽ ra phát triển hơn nhiều nếu không có sự kiện 30/4/1975] tức là đã tách miền Nam ra khỏi đất nước Việt Nam. Trên toàn bộ lãnh thổ bây giờ có cả các miền Bắc, Trung, Nam. Tôi nghĩ ngày 30/4 thống nhất được cả non sông bờ cõi, cả dân tộc, đất nước thống nhất thành một khối. Tất cả mọi thứ sẽ phát triển theo một hướng chung, đi lên theo một con đường chung. Tôi nghĩ rằng không có chuyện miền Nam phát triển hơn, hay miền Bắc phát triển hơn, mà tất cả đều phát triển theo một con đường chung."

Trước câu hỏi điều gì sẽ giúp những người đã rời khỏi Việt Nam do sự kiện 30/4/1975 và những người ở trong nước có thể hiểu và cảm thông lẫn nhau, Hải Phượng nhận xét: "Kể cả khi đi ra nước ngoài, nếu là người Việt Nam thì họ chắc chắn sẽ vẫn theo dõi tin tức về Việt Nam, về sự phát triển của Việt Nam. Họ phải nhìn thấy những gì Việt Nam đang làm, đã làm và sẽ làm."

Video do phóng viên Hồng Nga của BBC Tiếng Việt thực hiện tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong tháng Tư 2015.