Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cần cấp bách đối phó nạn nhờn thuốc'

Thuốc kháng sinh là một trong những đột phá vĩ đại nhất trong ngày y dược và đã giúp cứu chữa sinh mạng cho hàng triệu người.

Tuy nhiên, hiện đang có lo ngại về việc tình trạng lạm dụng thuốc khiến cho kháng sinh trở nên kém hiệu quả trong lúc vi khuẩn ngày càng nhờn thuốc.

Đáng ngại là các loại bệnh lẽ ra có thể dễ dàng chữa trị được bằng thuốc kháng sinh có nguy cơ lại trở thành mối đe dọa cho sức khỏe con người trên toàn thế giới.